Ekspert i staldventilation og mikroklima

VengSystem leverer højteknologiske og individuelle løsninger til moderne stalde.

Vore løsninger har stor værdi og vor ekspertise bygger på årtiers erfaring og forskning.

 

"Miljøhensyn og landmandens profit er ikke modsætninger.
 Med vore intelligente løsninger går de hånd i hånd."
 

Ny slagtesvinestald på Avlscenter Dalsgård, Spøttrup

 

 

Til toppen af VengSystem Ventilation